Les 1

13 september

Wij kregen tijdens deze les de opdracht om de persoon voor je na te tekenen binnen 5 minuten. De opdracht hierna werd nog moeilijker want nu moest je dezelfde persoon tekenen zonder op je blad te kijken.Dit deden wij 2x.

Hierna werd de ene helft van de klas op de gang gezet, intussen werd de andere helft geblinddoekt, nadat dit was gebeurt door een doek of jas, mocht de rest weer binnen komen, deze mochten een persoon uitzoeken en ervoor gaan zitten. Nu mocht de geblinddoekte persoon door middel van voelen de persoon voor zich natekenen!

Nadat al het kwaad was geschiedt werd al het werk opgehangen en nabesproken. Wij mochten ook ook zeggen welk werk ons het meest aansprak, veel leerlingen kozen iets wat opviel in iets abstracts, terwijl ik voor mijn gevoel iets zag hangen wat echt figuratief was.

Verder hebben wij aandacht besteedt aan het werk wat je zelf moet bijhouden zoals de vak vocabulaire, dit mag formeel en informeel zijn.

Les 2

20 september

Vandaag hebben we de vak vocabulaire bijgewerkt doordat de lerares de klas rond vroeg. Ook hebben wij de casussen besproken, mijn casus werd besproken . Wij hebben het zo concreet mogelijk opgeschreven en de situatie punt voor punt bekeken:

Casus 1:

De lerares loopt rond tijdens de tekenles en merkt een leerling op die zijn werk niet volgens opdracht uitvoert, zij heeft hier een aanmerking op en geeft het goede voorbeeld op papier waar de leerling op bezig is.

-Word ik gezien/opgemerkt?

– Hoe houd ik mijn student in de gaten?

-Merkt de student of hij/zij vast loopt?

-Wanneer geef je als docent (groep/individueel) aanwijzingen?

-Hoe is is het wanneer de docent in je tekening werkt?

-Mag je het als docent voordoen?

Hierna hebben wij de tekeningen bekeken van de leeftijd 2 tot 6 jaar als groep van 5 a 6. De mooiste of diegene die je het meest aansprak moest je eruit halen, het liefst van ieder persoon in de groep zodat je een kleine verzameling kreeg die je later in de les moest exposeren. De bedoeling was om het werk te analyseren en herinneringen ophalen. Ik had helaas geen werk van mijzelf mee maar dat van mijn broer en zus, dus zoveel herinneringen had ik niet, wel heb ik het nagevraagd bij mijn broer maar die wist het ook niet meer.

Het volgende hebben wij uit ons werk geanalyseerd: van 2 tot 6 kunnen wij zeggen dat hoe ouder je werd hoe meer kleur er werd gebruikt, steeds meer verhalende en meer dimensie komt(opstapelen van objecten).

Dit hebben wij klas samen besproken door al het werk van iedere groep te bekijken. Hierna hebben wij ook klassikaal alles nog even samengevat en de belangrijkste dingen opgeschreven: Motoriek van een 2-jarige is nog niet bijzonder ontwikkeld, zij houden het tekenvoorwerp met hun hele hand vast als een knuist. Op deze leeftijd is het ook normaal dat wat een kind bedoelt ook tekent in een praktische vorm (bijvoorbeeld kind wil rolschaatsen tekent een rond voorwerp).

Ook de vormgeving verandert, vormen worden steeds meer gesloten, repertoire breidt uit. Het schematisch tekenen komt ook steeds meer voor door anderen na te apen, verder moesten wij opletten op de tekeningen:

-School

-Thuis

-Seizoenen

-Drager

-Materiaal

-Sexe verschil

-Schema

Les 3

27 september

Nadat wij opnieuw de woorden hebben besproken voor ons vakjargon en de casus van Samantha geanalyseerd hadden, hebben wij opnieuw ons werk bekeken alleen van de leeftijd 6 tot 12 jaar! Wij hebben weer een selectie gemaakt van werken en dit besproken.

Een paar dingen vielen mij hierin op:er komt competitie in het spel van het tekenen bij kinderen (ik kan het beter!),zij nemen ook veel over van de media (mijn strip tekeningen waren hier een voorbeeld van, die strip had ik een keer bij mijn broer gelezen) en objecten komen meer centraler als achtergrond.

Hierna hebben wij nog tekeningen bekeken van de leeftijd 2 tot 4 ongeveer met behulp van de beamer, het volgende moesten wij op letten:

-Vormgeving

-Richting

-Plaatsing

-Kleur

-Motoriek

-Druk

-Tektonisch (in hoeverre kan het kind binnen de kaarders werken)

Kinderen van 3 zitten nog in de krabbel fase, waarin het kind nog geen onderscheid maakt op wat voor drager hij/zij schildert.Als het kind 4 wordt komt hij/zij in een pre-conventionele fase, hier moesten wij op de volgende punten letten:

-Vormen leren combineren

-Onderwerp

-Aanleiding

-Vormgeving

-Vrij werk of school werk

Les 4

4 Oktober

Zoals altijd hebben wij de woorden doorgenomen met een redelijk ongemotiveerde klas, lerares vroeg nog waar aan dit te wijten was maar voor als nog is dit onduidelijk. Wij hebben ook weer een casus bekeken en wel het volgende:

Leraar van het vak RTV heeft klassikaal medegedeeld dat er niet genoeg gips was en dat wij dit onderling moeten verdelen door het exact afgemeten hoeveelheid te pakken, een leerling pakte te veel waarop de leraar zei:”Voel jij je nu niet schuldig omdat jouw klasgenoot nu niet genoeg heeft?”.

Deze casus hebben wij even grondig bekeken:

-Mag een docent wijzen op de verantwoordelijkheid van de student?

-Mag een docent spelen op het schuldgevoel?

-In hoeverre is de docent verantwoordelijk voor materiaal voorziening?

-Hoe maak je als docent je informatie zo kenbaar dat iedereen het gehoord heeft?

-Wanneer doe je een klassikale mededeling?

-Welke rol speelt de docentvoor het bouwen van sociale controle?

Beeldcultuur:

Wij hebben ook gekeken naar waar wij als kinderen onze afbeeldingen vandaan haalde en wat wel of nog niet in de ontwikkeling hoort hierbij:

-Strip

-Vensterbeeld (perspectief)

-Narratief (gelijktijdigheid van een gebeurtenissen in één beeld)

Uiteraard hebben wij ook nog ons werk van de leeftijd 12 tot 18 jaar bekeken hierbij viel ons op dat wij vooral onze idolen natekende waarbij perfectie en persoonlijke dingen erg belangrijk waren.

Les 5

11 Oktober

Vandaag hebben heel gebruikelijk de woorden voor ons vakjargon en wat casussen besproken. Deze casus is het geworden:

Er was bij de les tijd te kort om de beloofde bespreking voor te lezen, leerlingen verlaten het lokaal.

-Hoe zorgt de docent voor een goed tijdsindeling?

-In hoeverre is de docent verantwoordelijk verantwoordelijk voor een verandering in de tijdsindeling?

-Hoe los het probleem van tijdsgebrek op?

-In hoeverre is het een probleem als je afwijkt van je tijdsplanning?

-Hoe stel je prioriteiten in de les als je tijd te kort komt?

-Hoe kom je terug op inhouden die niet aan bod zijn gekomen in de les?

-Hoe kun je studenten bij het in de gaten houden van tijdsplanning?

Verder is het werk van 12 tot 18 nog bekeken van de groep die nog niet aan de beurt waren gekomen. Hierna hebben wij alvast een begin gemaakt in het beschrijven van eigen werk waarop je het zo nauwkeurig mogelijk je stappen moest beschrijven waarin knelpunten en de flow ook aan bod kwamen. Het viel mij op dat ik niet precies kon zeggen wanneer de flow begon of stopte (alleen bij knelpunten) maar dit is natuurlijk de hele principe van flow, geen besef van tijd (of ego), ik kan mij daar makkelijk in dompelen…

Les 6

18 Oktober

Casuïstiek: Kern:Koffie gaat om tijdens bespreken en mag blijven liggen.

-Wie is verantwoordelijk voor een schone werkplek?

-Hoe kun je voorkomen dat de les verstoort wordt?

-Hoe ga je om met onvoorziene omstandigheden?

-Wanneer laat je toe dat je bespreking onderbroken wordt?

-Hoe geeft de docent aan waar de grens ligt?

-Hoe maakt een docent studenten duidelijk waar hun verantwoordelijkheid ligt?

-Ben je als docent bewust van je voorbeeld functie? Hoe ga je daar mee om?

Wij hebben ook even bekeken wat er voor knelpunten zijn als het gaat om thuis werken en hoe je dit kan voorkomen:

-Meer/minder tijd nemen

-Omgeving zoeken die niet afleid.

-Prikkels weghalen

-Druk op de ketel door straf te bedenken.

-Positief belonen.

Hierna hebben wij het werk bekeken waarvan je foto’s moest maken (10 stappen), niet van jezelf maar van je overbuurman/vrouw. Ik heb die van Evelien bekeken, het is een schilderij die zij bij de les heeft gemaakt van meerdere bloemen en dit heb ik geconstateerd:

Het ziet erna uit dat de achtergrond met snelle en grote kwaststreken zijn aangezet (in groen en roze) waarna de stengels (in donker groen)aangebracht. Zij is dus vrij snel met de voorgrond begonnen die met dezelfde basis kleur zijn opgezet en daar horen de bloemen ook bij, deze zijn wel met nog wat meerdere kleuren verwerkt. Zij heeft verder nog wat details gemaakt zoals stampers en bladeren.

Als wij weer een werk in proces gaan bekijken moesten wij op de volgende punten letten:

-Verschil met eigen proces

-Wanneer maak je foto?

Advertisements