Casus 1:

Ik heb deze casus gekozen omdat het mij overkomen is en ik individuele aandacht heel belangrijk vind.

De lerares loopt rond tijdens de tekenles en merkt een leerling op die zijn werk niet volgens opdracht uitvoert, zij heeft hier een aanmerking op en geeft het goede voorbeeld op papier waar de leerling op bezig is.

Casus 2:

Ik vond hierbij opmerkzaam dat de lerares kalm bleef.

Tijdens de les cultuurgeschiedenis krijgt de klas uitleg over filosofen, de klas wordt onrustig nadat er onduidelijk ontstaat over de uitleg hiervan, de lerares blijft rustig en legt het nog een keer uit.

Casus 3:

Hier vond ik dat de leraren zelf ook een goede communicatie onderling moeten hebben om ook een goed voorbeeld te zijn.

De tekenles begint en de klas is te laat doordat de andere les uitliep, de lerares van de vorige les komt even haar verontschuldiging aanbieden aan de tekendocente.

Casus 4:

Deze heb ik gekozen omdat mij dit opnieuw zelf overkomen is en omdat ik mij afvroeg of je dit als leraar wel maken kon…

Er was een college die begon om 9.00, tussen deze tijd en 9.30 komen leerlingen binnen strompelen omdat er een bliksem inslag was bij de spoorwegen. De leraar liet iedere leerling op het podium komen voor een volle zaal waar hij zijn betoog hield en liet de leerlingen uitleggen waarom zij te laat waren.

Casus 5:

Deze casus heb ik gekozen omdat ik het prijzenswaardig vond  ondanks de situatie die eigenlijk om een meer strenge aanpak vroeg, de lerares zeer kalm bleef.

De college cultuurgeschiedenis was al vanaf het begin van de les zeer onrustig door pratende leerlingen, toch bleef de lerares kalm en bleef haar uitleg onderbouwen.

Casus 6:

Deze heb ik gekozen omdat er snel onduidelijkheid kan ontstaan in het interpreteren van opdrachten.

Tijdens een les ruimtelijke vaardigheid wordt het huiswerk nagekeken, er waren onduidelijkheden wat betreft de opdracht en leerlingen hebben het niet naar de opdracht gemaakt, leraar gaf hier nog een aanwijzing over.

Advertisements